Equip

A Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka som un equip de 170 professionals entre docents, monitors, vetlladores i l'equip de gestió. Junts treballem per formar persones integrals preparades per a una societat canviant.

Hi ha 1.350 alumnes, 117 docents, 33 monitors, 8 vetlladors i 20 persones de l’equip de gestió.