L'educació que oferim

L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals per a una societat diferent. Això implica la llibertat de comprometre’s amb el proïsme i amb la millora del nostre entorn i de la societat en general.

  • El nostre compromís és educar, en estreta col·laboració amb les famílies, perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un projecte vital personal.

   Si vols més informació sobre el nostre model educatiu, visita la pàgina Jesuïtes Educació.

  • és un dels eixos principals de la nostra identitat cristiana i del nostre estil de pedagogia ignasiana. Per aconseguir que els nostres infants i joves coneguin la nostra proposta realitzada des del respecte a totes les opcions, oferim activitats i experiències per a tot l’alumnat quan són més petits, i obertes a la participació voluntària a partir d’una determinada edat.

  • L’anglès és la nostra tercera llengua vehicular, a través del projecte CLIL (AICLE) d’ús de l’anglès en diferents matèries, des de la llar d’infants fins al batxillerat. S’ofereixen com a optatives el francès i l’alemany des de 5è de Primària fins a 2n de batxillerat. I es fan intercanvis amb França, Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya i els Països Baixos.

  • distribuint l’alumnat en tres edificis diferents adequats per edats.

  • tant a partir del currículum, des d’Infantil fins al batxillerat artístic, com en les activitats paraescolars i l’Escola de Música Kostka.

  • treball cooperatiu i per projectes, aprenentatge basat en problemes, estimulació primerenca a l’Educació Infantil i treball de l’expressió oral en diferents àrees.