L'escola en xifres

Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka, el formen 1.409 alumnes i un equip de 188 professionals entre docents, monitors, vetlladors i l’equip gestor.

  • Dades de l'escola
  • Dades acadèmiques