Les famílies participen

L’Associació de Mares i Pares de Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka (AMPAKOSTKA) és una entitat sense afany de lucre que agrupa pares, mares i tutors dels alumnes de l’escola que en són membres.

  • El nostre objectiu és cooperar amb la comunitat educativa de l’escola per aconseguir una educació i formació integral per als nostres fills, tenint en compte el caràcter propi del col·legi i d’acord amb el seu projecte educatiu.

    
 • Objectius de l’AMPAKOSTKA:
  • Donar suport i assistència a les famílies, els tutors, els professors i els alumnes.
  • Promoure la participació de les famílies en la gestió de l’escola, d’acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propi del centre.
  • Incentivar la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, paraescolars i de serveis.
  • Promoure la formació dels pares amb xerrades d’interès educatiu.
  • Promocionar i dur a terme tota mena d’activitats dins i fora de l’escola que fomentin la relació entre famílies.

  L’AMPAKOSTKA es finança amb les quotes que paguen els socis cada curs.

  A l’inici de cada curs escolar la Junta convoca la resta de pares de l’escola a l’Assemblea General Ordinària, en què es repassen les memòries de cada una de les vocalies, s’expliquen les propostes per al curs que comença i es posen en comú altres proposicions i suggeriments.