Orientar vocacions personals

El batxillerat (dels 16 als 18 anys), etapa postobligatòria, està orientat a la preparació de l’alumnat per a poder assolir els estudis superiors per als quals la seva vocació i orientació personal els encamina.

Oferim totes les modalitats de batxillerat: Arts, Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.    

El batxillerat és una etapa amb una forta orientació als estudis universitaris i cicles formatius de grau superior. Per això a Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka facilitem a l’alumnat recursos perquè pugui dissenyar un projecte personal de vida: aprendre contínuament i compartir experiències perquè pugui anar construint les seves pròpies opcions vitals.

  • A batxillerat ens proposem:
    • Despertar inquietud per a descobrir i saber
    • Oferir un bon nivell i exigència acadèmics
    • Fomentar la voluntat i l’esforç constant
    • Ajudar els alumnes en la superació de les dificultats