El projecte educatiu del centre

El nostre compromís és educar, en estreta col·laboració amb les famílies, perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un projecte vital personal.

 • Dues concrecions del nostre model educatiu

  MOPI, el nou model pedagògic de l’etapa d’Infantil

  El nou model pedagògic a l’etapa d’Infantil és la segona iniciativa de Jesuïtes Educació per avançar en la concreció del nostre projecte de canvi profund de l’educació, que té com a objectiu formar persones integrals per a una societat diferent. Des del curs 2014/2015 s’implanta a les escoles de Casp, Claver-Raimat, Sant Pere Claver i Kostka.

 • Metodologia diversa:

  • Intel·ligències múltiples
  • Destreses de pensament
  • Aprenentatge per descobriment
  • Treball cooperatiu
  • Projectes interdisciplinaris
  • Aprenentatge basat en problemes
  • El joc com a aprenentatge, socialització i motivació
  • Estimulació primerenca
 • NEI, la nova etapa intermèdia de 5è de Primària a 2n de Secundària

  Dels 10 als 14 anys comença una nova etapa en la maduració personal i en el desenvolupament cognitiu dels infants. La nova etapa intermèdia (NEI) que implantem a Jesuïtes Educació va de 5è de Primària a 2n d’ESO i respon a l’evolució natural d’unitat i coherència psicopedagògica d’aquestes edats. És una etapa en què es potencien amb molt d’èmfasi les intel·ligències múltiples de cada alumne.