Una etapa fonamental per al seu desenvolupament

L’Educació Secundària Obligatòria (dels 12 als 16 anys) comprèn una etapa fonamental per al desenvolupament dels nois, per a la construcció d’una personalitat definida i d’una manera de veure i situar-se en el món que els envolta.

Pensem que el rigor i l’exigència acadèmics són trets fonamentals per a un aprenentatge significatiu de qualitat. Aquest rigor i exigència personalitzada va adequant-se progressivament al llarg dels cursos de l’Educació Secundària Obligatòria.
Creiem en la formació integral de l’alumne. A les tutories i a diferents matèries complementàries treballem l’autoconeixement i la formació humana.
Acompanyem els nostres alumnes en el procés d’aprendre a saber per tal de ser persones competents. Aconseguim que dominin les tecnologies de la informació i la comunicació i fem de la recerca una metodologia d’aprenentatge.
Al llarg de l’ESO hi ha programades sortides de convivència, activitats culturals i d’ampliació curricular: recessos, tutories, intercanvis, tallers, etc.