Programa i projectes

A l’ESO donem molta importància a l’autoconeixement i la formació humana. Ho fem sobretot des de les tutories i les matèries complementàries.

 • Organització del currículum acadèmic

  Matèries comunes

  Les cursen tots els alumnes amb caràcter oficial i també seguint el projecte de centre.

  Llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències de la naturalesa, tecnologia, ciències socials, religió, educació musical, educació física, tutoria, educació per a la ciutadania, educació visual i plàstica, treball de síntesi (1r, 2n i 3r) i projecte de recerca (4t).

  Matèries optatives

  Són continguts de reforç, ampliació o aprofundiment que ajuden a consolidar coneixements. A Jesuïtes Gracia – Col·legi Kostka fem una clara aposta per l’ampliació en el coneixement de llengües estrangeres (francès, alemany, anglès, Arts&Craft, comunicació...).

  Entre aquestes matèries optatives de Jesuïtes Gràcia hi ha:

  • El Projecte LEGO. Amb el lema 'Jugar a ser enginyer pot ser divertit i formatiu', els alumnes d’ESO aprenen ciència i tecnologia amb els robots LEGO.
  • L’European Citizenship. Assignatura en anglès comuna a diferents escoles de la Unió Europea que pertanyen a l’associació International Education. Té com a objectiu conèixer altres cultures i inclou intercanvis entre escoles.

  Altres optatives pròpies de l’escola: Recerca, Tu tens la clau, Comunicació Financera, Naturals...

  Primer, segon i tercer

  Els treballs de síntesi són interdisciplinaris i estan basats en el treball cooperatiu. Es treballa la recerca de continguts dins i fora de l’escola.

  Quart

  Són protagonistes les matèries optatives específiques que complementen el currículum i orienten cap a estudis posteriors. Els alumnes n’han de cursar tres.

  Projecte de recerca

  Una oportunitat per fer de la investigació una activitat d’aprenentatge on l’alumne aprofundeix sobre un tema concret.  
  A més, l’equip de Pastoral d’ESO i batxillerat permet als alumnes participar en les activitats de la Xarxa Casal Loiola i en Recessos per a reflexionar, trobar-se amb ells mateixos i amb Déu.

  • Demanem a l’alumnat un esforç i un treball constant i persistent al llarg del temps.

  • Observem de ben a prop el ritme d’aprenentatge, l’esforç i la consecució d’objectius dels nostres alumnes.

  • Volem que la recerca sigui un component bàsic per a l’aprenentatge a tots els cursos.

  • Anglès obligatori a tots els cursos i present a diferents matèries. Francès i alemany optatius. Intercanvis, European Citizenship...

  • Tots els alumnes d’ESO disposen d’un ordinador portàtil i de la llibreta digital, un diari acadèmic en línia.