L’alumne és el protagonista de l’aprenentatge

Volem estimular el gran potencial d’aprenentatge d’aquesta etapa en un ambient agradable, acollidor i proper, treballant per projectes i racons, desenvolupant aspectes emocionals i afavorint la integració al grup.

A l’etapa Infantil els nostres alumnes treballen tres grans àrees: la descoberta d’un mateix, la del seu entorn i la dels llenguatges, tant el verbal, com l’emocional o l’artístic. El joc i el treball per projectes marquen la nostra metodologia d’aprenentatge. A més, fem participar les famílies en la dinàmica del curs convidant-les, per exemple, a participar en activitats puntuals.

L’objectiu és que quan acabin aquesta etapa els alumnes confiïn en ells mateixos, tinguin benestar emocional i hagin adquirit hàbits quotidians. En definitiva, que actuïn de manera cada vegada més autònoma, amb actitud positiva i superant les dificultats.

A Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka eduquem respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne.