Atenció personalitzada

Volem incidir en un model d’aprenentatge actiu on l’alumne esdevingui el protagonista de l’escola, fomentant la creativitat i estimulant les capacitats de cadascú.

Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte i la cura dels altres.

Afavorim el desenvolupament de les múltiples competències i intel·ligències de l’alumnat. Els nens han de ser els veritables protagonistes del procés d’aprenentatge. Utilitzem metodologies didàctiques proactives i motivadores, com el treball per projectes o l’aprenentatge per descobriment guiat. Estimulem la satisfacció per aprendre.