Informació i admissions

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018.

En breu informarem del perídode de preinscripció.

 

  • Què necessites?
   • DNI del pare/mare o tutor/a legal
   • Llibre de família
   • Targeta sanitària de l’alumne
   • Formulari de preinscripció 
  • En breu informarem del període de preinscripció.