Serveis

Horari: de 8.55 a 13.00 h i de 14.55 a 17.00 h

    • Permanències

      de 7.45 a 9.00 h i de 17.00 a 18.00 h

    • Menjador amb cuina pròpia
    • Servei d’orientació psicopedagògica