Informació i admissions

Apunteu-vos a les Jornades de Portes Obertes que oferim!

Podeu fer-ho a través de www.fje.edu/personesquecreixen o trucant al 93 210 36 05

  • Què es necessita per fer la preinscripció?
    • DNI del pare/mare o tutor/a legal
    • Llibre de família
    • Targeta sanitària de l’alumne
    • Formulari de preinscripció